Numer sprawy SOK/17/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Budowa wiaty magazynowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 45.20.00.00-9,
  • 45.22.31.00-7,
  • 45.23.13.00-8,
  • 45.31.12.00-2

 

Załączniki: