Numer sprawy SOK/02/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Budowa kompostowni odpadów biologicznych rozkładalnych w Oświęcimiu oraz Budowa komory nr 3 składowiska odpadów komunalnych w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 71.24.70.00-1
  • 71.52.00.00-9
  • 71.63.00.00-3
  • 71.35.62.00-0
  • 71.52.10.00-6

 

Załączniki:

 

Wybór oferty: