Numer sprawy SOK/03/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Dostawa (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 Pzp) fabrycznie nowych kontenerów na odpady"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 34.92.84.80-6

 

Załączniki: