Numer sprawy SOK/04/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Budowa komory nr 3 składowiska odpadów komunalnych w Oświęcimiu"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 45.22.21.10-3
  • 45.20.00.00-9
  • 45.22.00.00-5
  • 45.22.20.00-9.

 

Załączniki: