Numer sprawy SOK/12/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji zlewnej na zaplecze higieniczno-sanitarne oraz budowa wewnętrznych instalacji na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu."

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 45.20.00.00-9
  • 45.10.00.00-8
  • 45.30.00.00-0
  • 45.40.00.00-1
  • 45.22.00.00-5

 

Załączniki: