Numer sprawy SOK/13/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni - budowa Bioreaktorów wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 45.21.32.80-9
  • 45.20.00.00-9

 

Załączniki: