Numer sprawy SOK/15/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

"Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • CPV: 42.41.51.10-2

 

Załączniki: