Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – 2021

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – 2021

2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
1Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
2Makulatura 15 01 01Mrpmts0,388%
3Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts1,444%
4Szkło 15 01 07Mrpmts0,360%
5Złom 15 01 04Mrpmts0,045%
6Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,061%
7Makulatura 19 12 01Mrpmts0,004%
8Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts2,767%
9Szkło 19 12 05Mrpmts0,000%
10Złom 19 12 02Mrpmts0,049%
11Drewno 19 12 070,212%
12Sprzęt RTV AGD 16 02 140,000%
13Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12 biologicznaMBR42,40%
14Frakcja nadsitowa 19 12 12 powyżej 80 mm mineralna0,82%27,01%24,44%
Razem5,33%42,40%0,000%0,82%27,01%24,44%
Mrpmts5,118%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01 (R5)

2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady z grupy 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08 (R3)

2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne)Msr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 (frakcja nadsitowa) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Obliczenie UB1

Raport z badań nr

Badanie nr 9769 z 15.03.2021

Badanie nr 54372 z 15.11.2021

Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego0,10,1
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego0,10,1
Odpady z drewna00
Odpady z papieru i tektury0,18
Odpady wielomateriałowe00
Odpady organiczne i pozostałe1,761,1
Suma %
11,36
UB1
0,019

Badania stabilizatu przeznaczonego do składowania (D5) 19 05 99

IIIIIIIVVVI
AT44,300,000,001,203,502,00
TOC17,800,000,0014,4019,0014,50
LOI18,900,000,0010,509,2714,30
VIIVIIIIXXXIXII
2,103,109,801,006,802,3
19,2014,7012,4015,6011,0010,9
22,4014,2013,3014,3015,2017,7

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADU O KODZIE 19 12 12 FRAKCJA

Przyjmując, że odpady komunalne 20 03 01 stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R5) – 8,65%
19 05 99 inne niewymienione odpady-stabilizat (D5) – 18,46%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R5.

Odpady o kodzie 19 05 99 są składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.