Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – I półrocze 2021

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – I półrocze 2021

I półrocze 2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
2Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
3Makulatura 15 01 01Mrpmts0,41%
4Makulatura 19 12 01Mrpmts0,00%
5Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts1,41%
6Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts1,61%
7Szkło 15 01 07Mrpmts0,42%
8Szkło 19 12 05Mrpmts0,00%
9Złom 15 01 04Mrpmts0,07%
10Złom 19 12 02Mrpmts0,06%
11Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,08%
12Tekstylia 19 12 080,00%
13Drewno 19 12 070,20%
14Sprzęt RTV AGD 16 02 140,00%
15Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12MBR44,20%
16Frakcja nadsitowa 19 12 12 powyżej 80 mm1,58%28,76%21,21%
17
Razem4,25%44,20%0,00%1,58%28,76%21,21%
Mrpmts4,06%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01 (R5)

I półrocze 2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady z grupy 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08 (R3)

I półrocze 2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne)Msr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 10 (frakcja nadsitowa) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.