Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – II półrocze 2021

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – II półrocze 2021

II półrocze 2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
1Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
2Makulatura 15 01 01Mrpmts0,360%
3Makulatura 19 12 01Mrpmts0,009%
4Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts1,482%
5Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts4,021%
6Szkło 15 01 07Mrpmts0,297%
7Szkło 19 12 05Mrpmts0,000%
8Złom 15 01 04Mrpmts0,018%
9Złom 19 12 02Mrpmts0,033%
10Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,044%
11Tekstylia 19 12 080,000%
12Drewno 19 12 070,227%
13Sprzęt RTV AGD 16 02 140,000%
14Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12 biologicznaMBR40,453%
15Frakcja nadsitowa 19 12 12 mineralna0,000%25,128%27,928%
Razem6,491%40,453%0,000%0,000%25,128%27,928%
Mrpmts6,264%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01 (R5)

II półrocze 2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady z grupy 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08 (R3)

II półrocze 2021

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne)Msr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 10 i 19 12 12 (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.