Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – 2022

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – 2022

2022

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
1Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
2Makulatura 15 01 01Mrpmts0,152%
3Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts0,961%
4Szkło 15 01 07Mrpmts0,356%
5Złom 15 01 04Mrpmts0,080%
6Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,036%
7Makulatura 19 12 01Mrpmts0,000%
8Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts6,640%
9Szkło 19 12 05Mrpmts0,000%
10Złom 19 12 02Mrpmts0,011%
11Drewno 19 12 070,199%
12Sprzęt RTV AGD 16 02 140,000%
13Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12 biologicznaMBR45,79%
14Frakcja nadsitowa 19 12 12 powyżej 80 mm mineralna2,65%19,80%23,33%
Razem8,44%45,79%0,000%2,65%19,80%23,33%
Mrpmts8,236%100%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 (R5)

2022

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady z grupy 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08, 20 01 25 (R3)

2022

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne)Msr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 (frakcja nadsitowa) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Obliczenie UB1

Raport z badań nr

Badanie nr 28652 z 25.05.2022

Badanie nr 78460 z 30.11.2022

Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego0,10,1
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego0,10,1
Odpady z drewna00
Odpady z papieru i tektury1317
Odpady wielomateriałowe00
Odpady organiczne i pozostałe2,10,1
Suma %
32,6
UB1
0,054

Badania stabilizatu przeznaczonego do składowania (D5) 19 05 99

IIIIIIIVVVI
AT41,901,006,203,701,802,70
TOC14,7010,3016,808,8211,2013,70
LOI19,9015,3030,6014,2017,9024,70
VIIVIIIIXXXIXII
2,101,309,203,103,1
15,5015,0018,7015,4012,4
23,8015,1034,7025,0022,1

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADU O KODZIE 19 12 12 FRAKCJA

Przyjmując, że odpady komunalne 20 03 01 stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R5) – 9,36%
19 05 99 inne niewymienione odpady-stabilizat (D5) – 18,15%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R5.

Odpady o kodzie 19 05 99 są składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.